แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Wednesday, November 21, 2018

ประกาศเชิญชวนขอให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค นั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุง บ.ท.295

รายละเอียดสามารถดูได้ที่ลิงค์ http://www.rta.mi.th/newweb/advertisedetail.html?id=463&filename=File_20181129O23ZU.pdf

1 comment: