แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Wednesday, February 14, 2018

Monday, November 6, 2017

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค

รายการ เครื่องมือตรวจสายไฟขาดในอากาศยาน (ระบุตำแหน่ง)
ปี 61Monday, July 17, 2017

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค

รายการ เครื่องมือตรวจสายไฟขาดในอากาศยาน (ระบุตำแหน่ง)