แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

ที่ติดต่อ


ดู กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบก แผนที่ขนาดใหญ่

กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธิ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 022410769

No comments:

Post a Comment