แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Wednesday, February 14, 2018

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 (AW139) และ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 149 (AW149)หมายเหตุ   สามารถโหลดประกาศฯ ตัวเต็มได้ตามลิ๊งค์นี้   https://drive.google.com/open?id=1joxaxr46Q_f0e6jt7sxhpPOxa0yBTh_N

No comments:

Post a Comment