แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Tuesday, July 31, 2018

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศแบบที่ 8

ดาวโหลดฉบับเต็ม PDF 


No comments:

Post a Comment