แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Thursday, December 26, 2019

ประกาศเชิญชวนขอให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 และ แบบ 149No comments:

Post a Comment