แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

!!!!!เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยบินติดตาม แจ้งความวิทยาการ ทางเว็บไซต์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดตาม>>> แจ้งความวิทยาการ ที่ 78/58 เรื่องการใช้ข้อมูลแจ้งความวิทยาการทางอินเทอร์เน็ต

Wednesday, November 14, 2018

ประกาศเชิญชวนขอให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการ WEATHER RADAR ติดตั้งใช้งานกับ ฮ.ท.212

ประกาศเชิญชวนขอให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการ WEATHER RADAR ติดตั้งใช้งานกับ ฮ.ท.212

อ่านฉบับเต็มๆได้ที่ http://www.rta.mi.th/newweb/advertisedetail.html?id=446&filename=File_2018102509MO3.pdf
No comments:

Post a Comment